Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz Kościołowi Tessalonickiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. [2] »Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w modlitwach naszych [3] »bez przestanku, pamiętając na skutek wiary waszej, i na pracę, i na miłość, i na cierpliwość w oczekiwaniu nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Bogiem i Ojcem naszym; [4] »wiedząc, bracia mili, że od Boga jest wybraństwo wasze, [5] »ponieważ Ewangelia nasza nie była między wami tylko w mowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i w zupełności wielkiej, jako sami wiecie, jacyśmy byli między wami dla was. [6] »I wy staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi, przyjąwszy słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego, [7] »tak żeście się stali wzorem i przykładem dla wszystkich wiernych w Macedonii i w Achai. [8] »Albowiem od was rozsławiło się słowo Pańskie nietylko w Macedonii i Achai, ale na każdem miejscu (rozsławiła się) wiara wasza, która się ma ku Bogu, tak że nam nie potrzeba nic mówić. [9] »Bo to sami o nas opowiadają, jakieśmy wejście mieli do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu [10] »i oczekiwali Syna Jego z niebios, Którego wzbudził od umarłych, Jezusa, Który nas wybawił od przyszłego gniewu. 
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.