Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo to i sami wiecie, bracia, że przyjście nasze do was nie było daremne, [2] »ale żeśmy przedtem cierpieli wiele i byli zelżeni, jako wiecie, w mieście Filippach; lecz mieliśmy ufność w Bogu naszym, abyśmy wam opowiadali Ewangelię Bożą z wielką pilnością. [3] »Albowiem napominanie nasze nie było z błędu, ani z nieczystości, ani w zdradzie, [4] »ale jakośmy zostali doświadczeni od Boga, aby nam była powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie ludziom chcąc się podobać, ale Bogu, Który doświadcza serc naszych. [5] »Bośmy nigdy nie byli w mowie pochlebcami, jako to sami wiecie; ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem tego; [6] »aniśmy nie szukali chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. A chociaż mogliśmy być dla was ciężarem, jako Apostołowie Chrystusowi, [7] »jednakże staliśmy się maluczkimi między wami, jakoby matka karmiła synów swoich; [8] »tak miłując was, chciwie chcieliśmy wam podać nietylko Ewangelię Bożą, ale też i dusze nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi. [9] »Pamiętacie zaiste, bracia, prace nasze i umordowanie, gdyśmy we dnie i w nocy pracując, abyśmy nikogo z was nie obciążyli, opowiadali między wami Ewangelię Bożą. [10] »Wyście tego świadkami i Bóg, jako świątobliwie, i sprawiedliwie, i bez nagany zachowaliśmy się z wami, którzyście uwierzyli, [11] »jako też wiecie, jakośmy każdego z was nie inaczej, ale jak ojciec synów swoich, prosili i zachęcali [12] »i przekonywali, abyście żyli godnie wobec Boga, Który was powołał do Królestwa Swego i do chwały Swojej. [13] »Dlatego też i my dziękujemy Bogu bez przestanku, że przyjąwszy od nas słowo Boże, któreście słyszeli, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale tak jako jest prawdziwie, jako słowo Boga, Który skutecznie działa w was, którzyście uwierzyli. [14] »Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważeście i wy to samo cierpieli od współrodaków waszych, co i oni od Żydów, [15] »którzy i Pana Jezusa zabili, i Proroków, i nas też wypędzili, a Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom się przeciwią, [16] »zakazując nam, abyśmy nie przepowiadali poganom, aby byli zbawieni, żeby tak zawsze wypełniali grzechy swoje; bo przyszedł gniew Boży na nich aż do końca. [17] »Ale my, bracia, będąc opuszczeni od was na czas godziny, i to widzeniem a nie sercem, tem więcej kwapiliśmy się, abyśmy widzieli oblicze wasze z wielkiem upragnieniem, [18] »tak że chcieliśmy przyjść do was, ja Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. [19] »Bo i któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały? Izali nie wy przed Obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie Jego przyjścia? [20] »Zaprawdę wy jesteście chwałą naszą i radością. 
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.