Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nadto, bracia, prosimy was i bardzo pragniemy w Panu Jezusie, abyście tak postępowali, jakoście przyjęli od nas, jako macie się sprawować i podobać Bogu, ażebyście w tem coraz więcej postępowali. [2] »Bo wiecie dobrze, jakiem wam przykazania dał od Pana Jezusa. [3] »Albowiem ta jest wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście powściągali się od nieczystości, [4] »aby umiał każdy z was naczynie swe trzymać w świątobliwości i w uczciwości, [5] »a nie w namiętności żądzy, jako czynią poganie, którzy nie znają Boga; [6] »i żeby kto nie podchodził, ani nie oszukiwał w (tej) sprawie brata, swego, albowiem mścicielem jest Pan tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i świadczyli. [7] »Boć nas Bóg nie powołał na nieczystość, ale na świątobliwość. [8] »A przeto, kto tem gardzi, nie człowiekiem gardzi, ale Bogiem, Który też dał w nas Ducha Swojego Świętego. [9] »A o miłości braterskiej nie potrzeba nam nic pisać do was, boście się sami tego od Boga nauczyli, abyście się społecznie miłowali, [10] »i ponieważ już to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Ale prosimy was o to, bracia, abyście w tem jeszcze więcej obfitowali, [11] »i żebyście się pilnie starali żyć w pokoju, i żebyście obowiązki swoje spełniali i pracowali swemi rękami, jakośmy wam przykazali; [12] »i oprócz tego żebyście się uczciwie zachowali względem tych, którzy są obcy, i nie pożądali nic niczyjego. [13] »Nie chcemy, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, ażebyście się nie smucili, jako i inni, którzy nadziei nie mają. [14] »Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł, a potem znowu zmartwychwstał, tedyć także i Bóg tam tych, którzy posnęli, przez Jezusa przywiedzie z Nim. [15] »Albowiem to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żyjemy, którzyśmy zostali na przyjście Pańskie, nie uprzedzimy tych, którzy posnęli. [16] »Bo Sam Pan z rozkazaniem i z głosem Archanioła i z trąbą Bożą zstąpi z Nieba, a umarli, którzy są w Chrystusie, najpierwej powstaną. [17] »Potem my, którzy jesteśmy żywi, którzyśmy zostawieni, pospołu z Nim będziemy pochwyceni w obłokach na spotkanie Chrystusowi na powietrze, i tak zawsze z Panem będziemy. [18] »Przeto cieszcie jedni drugich temi słowy. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.