Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasach i o chwilach, bracia, nic nie potrzebujecie, abyśmy wam pisali. [2] »Bo sami to dobrze wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie, jako złodziej w nocy. [3] »Albowiem gdy rzekną: Pokój i bezpieczeństwo, — wtedy nagle przyjdzie na nich zatracenie, jako bóle rodzenia na brzemienną, a nie ujdą tego. [4] »Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, żeby was miał on dzień zastać jako złodziej. [5] »Bo wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy (synami) nocy, ani ciemności, [6] »przeto nie śpijmy, jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwymi. [7] »Bo ci, którzy śpią, w nocy śpią; i ci, którzy są pijani, w nocy są pijani. [8] »Ale my, którzy jesteśmy synami dnia, bądźmy trzeźwi, oblókłszy się w pancerz wiary i miłości, i w hełm nadziei zbawienia. [9] »Boć nas Bóg nie przeznaczył na gniew, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [10] »Który za nas umarł, abyśmy, lubo czuwając, lubo śpiąc, pospołu z Nim żyli. [11] »Dlatego zachęcajcie się zobopólnie i budujcie jeden drugiego, tak jako i czynicie. [12] »A prosimy was, bracia, żebyście też znali tych, którzy pracują między wami i tych, którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, [13] »abyście ich tem więcej miłowali dla ich pracy: miejcie z nimi pokój. [14] »Prosimy was też, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie lękliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. [15] »Patrzcie tego, aby kto komu złego za złe nie oddawał, ale zawsze co dobre jest czyńcie, jeden drugiemu i wszystkim. [16] »Zawsze się radujcie. [17] »Bez przestanku się módlcie. [18] »Za wszystko dziękujcie; boć ta jest wola Boża w Chrystusie Jezusie w was wszystkich. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Proroctwami nie gardźcie. [21] »A wszystkiego doświadczajcie; co dobre jest, tego się trzymajcie. [22] »Od każdej rzeczy złemu podobnej się powściągajcie. [23] »A Sam Bóg pokoju niech was we wszystkiem poświęci, aby cały duch wasz, i dusza, i ciało były zachowane bez winy na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. [24] »Wierny jest Ten, Który was powołał, Który też i uczyni. [25] »Bracia, módlcie się za nas. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci w świętem pocałowaniu. [27] »Poprzysięgam was przez Pana, aby przeczytano ten List wszystkiej braci świętej. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.