Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę tedy, aby najpierwej, przed wszystkiemi innemi rzeczami, działy się prośby, modlitwy, przyczyniania się, dziękczynienia za wszystkich ludzi, [2] »za królów i za wszystkich, którzy mają zwierzchność, żebyśmy spokojny i cichy żywot wiedli we wszelkiej pobożności i czystości; [3] »boć to dobra jest rzecz i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, [4] »Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy. [5] »Albowiem jeden Bóg, jeden Pośrednik Boga i ludzi — Człowiek Chrystus Jezus, [6] »Który Samego Siebie oddał na odkupienie za wszystkich i Którego świadectwo czasów swoich zostało potwierdzone, [7] »na które ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem Pogan w wierze i w prawdzie. [8] »Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i bez sporu. [9] »Także też i niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydliwością i trzeźwością, strojąc się nie trefieniem włosów albo w złoto, albo w perły, albo w drogie i kosztowne szaty, [10] »ale jako przystoi niewiastom, które obiecują pobożność, w uczynki dobre. [11] »Niewiasta niech się uczy milcząc, ze wszelkiem poddaniem. [12] »A nauczać niewieście nie dopuszczam, ani żeby miała panem być nad mężem, ale żeby była w spokoju. [13] »Albowiem Adam pierwszy został stworzony, potem Ewa. [14] »Nadto Adam nie został zwiedziony, a niewiasta zwiedziona, w przestępstwie była. [15] »Ale będzie zbawiona przez rodzenie synów, jeśli będzie trwała w wierze, i w miłości, i w świątobliwości z trzeźwością. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.