Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prawdziwa to jest mowa: Jeśli kto Biskupstwa pożąda, dobrej pracy pożąda. [2] »Albowiem Biskup ma być bez przygany, mąż jednej żony, trzeźwy, ochędożny, roztropny, wstydliwy, gości podejmujący, sposobny ku nauczaniu, [3] »nie winopilca, nie coby bijał kogo, ale żeby był łagodny, nie kłótliwy, nie chciwy; [4] »ale coby domem swym dobrze rządził, coby miał synów w posłuszeństwie, ze wszelaką czystością. [5] »Bo jeśli kto domowi swemu dobrze przełożonym być nie umie, to jakim sposobem o Kościele Bożym pilne staranie mieć będzie? [6] »Nie ma być nowotny, aby snać w pychę się wyniósłszy, nie wpadł w sąd dyabelski. [7] »A trzeba też, żeby miał dobre świadectwo od postronnych, aby nie wpadł w urąganie i sidło dyabelskie. [8] »Dyakoni także mają być wstydliwi, nie dwoistego języka, nie coby wiele wina pili, nie coby szkaradnego zysku szukali, [9] »ale coby mieli tajemnicę wiary w czystem sumieniu. [10] »Lecz i ci niech pierwej będą próbowani, a potem niech służą, nie mając żadnego grzechu sprośnego. [11] »Także też niewiasty (mają być) wstydliwe, nie żeby uwłaczały komu, trzeźwe, wierne we wszystkiem. [12] »Dyakoni niech będą jednej żony mężowie, którzyby synów swych dobrze wychowywali i domami swymi dobrze rządzili. [13] »Bo którzy dobrze służyć będą, dobrego stopnia sobie nabędą i wielkiej ufności w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »O tych rzeczach piszę do ciebie, synu Tymoteuszu, spodziewając się, że rychło do ciebie przyjdę; [15] »a jeślibym omieszkał, żebyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, którym to domem jest Kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy. [16] »A jawnie wielka, jest Tajemnica pobożności, Która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w Duchu, ukazała się Aniołom, opowiadana jest Poganom, uwierzono Jej na świecie, wzięta jest w chwale (do Nieba). 
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.