Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Duch jawnie powiada, że w ostatecznych czasach odstąpią niektórzy od wiary, przystając do duchów zwodniczych i nauk szatańskich, [2] »mówiących pod przykryciem obłudy rzeczy omylne i mających sumienie swoje napiętnowane, [3] »zabraniających małżeństwa, powściągać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękczynieniem dla wiernych i dla tych, którzy poznali prawdę. [4] »Albowiem wszelkie stworzenie Boże jest dobre i nic nie powinno być odrzucane, co się przyjmuje z dziękczynieniem, [5] »ponieważ poświęca się słowem Bożem i modlitwą. [6] »To przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i dobrej nauki, którejeś dostąpił. [7] »A nikczemnych i babich baśni strzeż się pilnie, ale ćwicz się ku pobożności. [8] »Albowiem to ćwiczenie cielesne ku mału jest pożyteczne; ale pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, gdyż ma obietnicę tego teraźniejszego żywota i przyszłego. [9] »Prawdziwa mowa i wszelkiego przyjęcia godna. [10] »Boć dlatego pracujemy i przeklinają nas, że mamy nadzieję w Bogu żywym, Który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. [11] »Przykazuj to i nauczaj. [12] »Niech nikt młodości twojej nie lekceważy, ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. [13] »Póki do ciebie nie przyjdę, bądź pilny w czytaniu, napominaniu i nauczaniu. [14] »Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, która ci jest dana przez proroctwo z kładzeniem na ciebie rąk kapłańskich. [15] »To sobie rozmyślaj, w tych rzeczach bądź, aby postęp twój jawny był dla wszystkich. [16] »Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w nich. Bo tak czyniąc, i sam siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. 
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.