Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszego nie łaj, ale proś jako ojca, młodzieńców jako braci, [2] »starsze niewiasty jako matki, młodsze jako siostry z wszelką czystością. [3] »Wdowy miej we czci, które są prawdziwem i wdowami. [4] »A jeśli która wdowa ma synów albo wnuków, to niech się pierwej uczy domem swym rządzić i oddawać wzajemną posługę rodzicom, bo ta rzecz miła jest przed Bogiem. [5] »A która prawdziwie jest wdową i osierociałą, niech ma nadzieję w Panu Bogu i niechaj będzie pilna w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. [6] »Bo która wdowa w rozkoszach żyje, ta żywa będąc, jest umarłą. [7] »I to im przykazuj, aby bez przygany były. [8] »A jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych nie ma starania, taki wiary się zaparł i gorszy jest niźli niewierny. [9] »Wdowa niechaj będzie wybrana taka, któraby niemniej niźli sześćdziesiąt lat miała, która tylko jednego męża miała, [10] »w dobrych uczynkach świadectwo mająca, jeśli wychowała dzieci, jeśli gości podejmowała, jeśli Świętym nogi umywała, jeśli tym, którzy ucisk cierpią, posługiwała i jeśli się o wszelki dobry uczynek starała. [11] »Ale młodszych się wdów strzeż, bo gdy się rozpuszczą w Chrystusie, chcą zamąż iść, [12] »mając potępienie, że pierwszą wiarę złamały. [13] »Także też próżnując, uczą się chodzić z domu do domu; i nietylko próżnują, ale też są wielomówne i ciekawe i mówią co nie przystoi. [14] »Ale chcę, żeby te młodsze szły zamąż, żeby synów rodziły, były gospodyniami; żeby nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do tego, żeby mógł o nich źle mówić. [15] »Boć już niektóre udały się wstecz za szatanem. [16] »Jeśli który wierny ma wdowy, niechaj im daje utrzymanie, aby nie był obciążony Kościół i żeby tym, które są prawdziwemi wdowami, wystarczało. [17] »Kapłani, którzy dobrze rządzą, dwojakiej czci niechaj będą godni, a najwięcej ci, którzy pracują w słowie i w nauce. [18] »Albowiem mówi Pismo: Nie zawiązuj gęby wołowi, który trze zboże, — i: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. [19] »Nie przyjmuj skargi przeciw Kapłanowi, chyba na skutek dwóch albo trzech świadków. [20] »Tych, którzy grzeszą, wobec wszystkich karz, aby się i drudzy bali. [21] »Oświadczam to przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi Aniołami Jego, abyś tego strzegł, nie powodując się uprzedzeniem i na żadną stronę się nie przechylając. [22] »Nie kładź rychło rąk na nikogo, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, samego siebie zachowaj w czystości. [23] »Nie pij jeszcze wody, ale wina trochę używaj dla twego żołądka i dla częstych chorób twoich. [24] »Niektórych ludzi grzechy są jawne i uprzedzają na sąd, ale za niektórymi idą. [25] »Także też i dobre uczynki są jawne, a jeśli które inaczej się mają, ukryte być nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.