Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, [2] »Tymoteuszowi, najmilszemu synowi: Łaska miłosierdzie i pokój od Boga Ojca naszego i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. [3] »Dziękuję Bogu mojemu, Któremu służę od pierwszych przodków moich w czystem sumieniu, że bez przestanku mam cię w pamięci na modlitwach moich w nocy i we dnie, [4] »pragnąc cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, ażebym radością był napełniony, [5] »przypominając sobie oną wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która też była pierwej w babce twojej Loidzie, i w matce twojej Eunice, i jestem też pewien, że i w tobie. [6] »Dla tej tedy przyczyny napominam cię, abyś znowu wzbudził łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich. [7] »Boć nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i trzeźwości. [8] »A przeto nie wstydź się świadectwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, ani mnie więźnia Jego, ale pracuj z nami pospołu w Ewangelii według mocy Boga, [9] »Który nas zbawił i powołał powołaniem Swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia Swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasami wiecznymi; [10] »a teraz jest okazana przez objawienie się Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który zniszczył śmierć, a oświecił życie i nieskazitelność przez Ewangelię, [11] »w której ja postanowiony zostałem kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem Pogan. [12] »Dla tej też przyczyny i to cierpię, ale się nie wstydzę. Bo wiem, Komum uwierzył, i pewien jestem, że mocen jest wkład mój zachować na on dzień. [13] »Miej obraz zdrowych słów, któreś ode mnie słyszał, w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »Strzeż dobrego zwierzenia przez Ducha Świętego, Który w nas mieszka. [15] »Bo wiesz o tem, że się ode mnie odwrócili wszyscy, którzy są w Azyi, w ich liczbie Figelus i Hermogenes. [16] »Niechaj Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię często orzeźwiał i nie wstydził się łańcucha mojego; [17] »ale gdy przybył do Rzymu, pilnie mię szukał i znalazł. [18] »Daj mu, Panie, znaleść miłosierdzie u Boga w on dzień. A jak wiele mię wspomagał w Efezie, ty lepiej wiesz. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.