Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Tytusa » Rozdział 1
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa w tem, co należy do wiary wybranych Bożych i uznania prawdy, odnoszącej się do pobożności, [2] »w której mamy nadzieję żywota wiecznego, obiecanego nam przed czasami wiecznymi od Boga, Który nie kłamie, [3] »i w swoim czasie objawił Słowo Swoje przez kazanie, które mi jest zwierzone według przykazania Zbawiciela naszego Boga, [4] »– Tytusowi, miłemu synowi według wspólnej wiary: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. [5] »Dlategom cię zostawił na Krecie, ażebyś poprawił to, czego jeszcze niedostaje, i żebyś postanowił po miastach Kapłanów, jakom i ja tobie rozłożył: [6] »jeśli kto jest bez grzechu wielkiego, jednej żony mąż, mający synów wiernych, nieoskarżanych o nieczystość, albo że nie są poddani. [7] »Albowiem potrzeba, żeby Biskup był bez wielkiego występku jako szafarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie coby innych bił, nie chciwy szkaradnego zysku, [8] »ale miłośnik gości, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, [9] »któryby się mocno trzymał tej, która jest według nauki, wiernej mowy, aby też mógł napominać przez zdrową naukę, a tych, którzy się sprzeciwiają, odpierać. [10] »Bo wielu ich jest nieposłusznych, próżnomówców i zwodzicieli, a najwięcej tych, którzy są z obrzezania, [11] »których trzeba odpierać, bo wszystkie domy wywracają, nauczając dla sprośnego zysku tego, czego nie należy. [12] »Powiedział jeden z nich, własny ich prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestye, brzuchy gnuśne. [13] »A to świadectwo jest prawdziwe. A przeto grom ich srodze, aby zdrowi byli w wierze, [14] »aby się nie wdawali w baśnie Żydowskie i w przykazania tych ludzi, którzy się odwracają od prawdy. [15] »Dla czystych wszystko czyste, a dla plugawych i niewiernych niemasz nic czystego, ale splugawiony jest ich rozum i sumienie. [16] »Jawnie powiadają, że Boga znają, ale uczynkami się Go zapierają, bo są obrzydłymi i niewiernymi i do żadnego dobrego czynu niesposobnymi. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.