Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Tytusa » Rozdział 2
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale ty mów to, co przystoi zdrowej nauce. [2] »Starzy aby byli trzeźwi, wstydliwi, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. [3] »Stare niewiasty także żeby były w ubiorze skromne, jak przystoi Świętym, nie obmowne, nie pijące wiele wina, żeby dobrego uczyły, [4] »aby nauczały młodych niewiast wstydliwości, żeby one mężów swych i dziatki miłowały, [5] »żeby były skromne, czyste, trzeźwe, o domu staranie miały, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby nie było bluźnione słowo Boże. [6] »Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwymi. [7] »A we wszystkich rzeczach wystawiaj się sam na przykład dobrych uczynków: w nauce, w nienaruszeniu czystości, w powadze, [8] »słowo miej zdrowe, bez przygany, aby się przeciwnik wstydził, nie mając nic, coby miał o nas mówić złego. [9] »Sług napominaj, aby panom swym byli poddani i we wszystkiem im się podobali; aby się im nie sprzeciwiali, [10] »aby ich nie oszukiwali, ale we wszystkiem żeby sumienną wierność okazywali, aby przez to naukę Zbawiciela, naszego Boga, we wszystkich rzeczach doskonalszą stawili. [11] »Albowiem okazała się zaiste łaska Pana Boga i Zbawiciela naszego wszystkim ludziom, [12] »ucząc nas tego, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz tego świata, żyli na tym świecie trzeźwie, sprawiedliwie i pobożnie, [13] »oczekując błogosławionej Nadziei i przyjścia Chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, [14] »Który się wydał Sam za nas, aby nas odkupił od wszelakiej nieprawości i oczyścił sobie lud miły, któryby naśladował Go w dobrych uczynkach. [15] »Te rzeczy mów i napominaj i karć z wszelakiem rozkazaniem. Niech nikt tobą nie gardzi. 
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.