Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 11
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A wiara jest istotą tych rzeczy, których się spodziewamy, wykazaniem rzeczy niewidzialnych. [2] »W niej bowiem dostąpili świadectwa (Bożego) Ojcowie starzy. [3] »Wiarą poznajemy, że świat został sporządzony Słowem Bożem, aby z rzeczy niewidzialnych, stały się widzialne. [4] »Wiarą Abel lepszą ofiarował Bogu ofiarę niż Kain, bo przez nią otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy, gdyż Bóg świadectwo dał o darach jego; i przez nią, choć już umarły, jeszcze mówi. [5] »Wiarą Henoch został przeniesiony, żeby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, bo go przeniósł Bóg; albowiem jeszcze przed swem przeniesieniem miał świadectwo, że się Bogu podobał. [6] »A bez wiary niepodobna podobać się Bogu. Albowiem temu, kto przystępuje do Boga, potrzeba wierzyć, że jest, i On tym, którzy Go szukają, odpłaca. [7] »Wiarą Noe, otrzymawszy odpowiedź o tem, czego jeszcze nie było widać, bojąc się zgotował Korab ku zachowaniu domu swego, przez który też potępił świat, i ustanowiony został dziedzicem sprawiedliwości, która przez wiarę jest. [8] »Wiarą i ten, który nazwany został Abrahamem, usłuchał, aby szedł na ono miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokądby miał iść. [9] »Wiarą mieszkał w Ziemi Obiecanej, jako w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakóbem, współdziedzicami tejże obietnicy. [10] »Albowiem oczekiwał Miasta mającego fundamenty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. [11] »Wiarą też i sama Sara niepłodna wzięła w przyjęciu nasienia moc, także też poza czasem wieku, dlatego że uwierzyła, iż wierny jest Ten, Który jej obiecał. [12] »I przeto od jednego (i tu jeszcze na poły umarłego) poszło tak wiele, jako gwiazd Niebieskich i jako piasku, który jest przy brzegu morskim niezliczony. [13] »Podle wiary umarli ci wszyscy, nie otrzymawszy tych rzeczy, które im były obiecane, ale zdaleka na nie patrząc, i pozdrawiając, i wyznawając, że są pielgrzymami i gośćmi na ziemi. [14] »Bo ci, którzy tak mówią, dają znać, że ojczyzny szukają. [15] »Bo jeśliby pamiętali na tę, z której wyszli, to mieli zaprawdę czas, aby się do niej wrócili. [16] »Ale pewną jest rzeczą, że lepszej pożądali, to jest Niebieskiej. I przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, ponieważ zgotował im Miasto. [17] »Wiarą Abraham, będąc doświadczany, ofiarował Izaaka, a ofiarował jednorodzonego, który był otrzymał obietnicę, [18] »(i do którego było powiedziane: Że w Izaaku będzie tobie nazwane Nasienie); [19] »mając to za rzecz pewną, że mocen jest Bóg i z umarłych wzbudzić. Dlatego też i w podobieństwie go otrzymał. [20] »Wiarą i co do przyszłych rzeczy błogosławił Izaak Jakóbowi i Ezawowi. [21] »Wiarą Jakób umierając błogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się wierzchowi rózgi jego. [22] »Wiarą Józef umierając uczynił wzmiankę o wyjściu synów Izraelskich z Egiptu i o kościach swoich wydał poruczenie. [23] »Wiarą Mojżesz, gdy się narodził, był potajemnie chowany od swych rodziców przez trzy miesiące, przeto że widzieli go pięknem dziecięciem i nie bali się królewskiego wyroku. [24] »Wiarą Mojżesz, gdy urósł wielki, zaprzeczył, żeby miał być synem córki Faraonowej, [25] »obierając raczej być uciśnionym razem z ludem Bożym, niźli mieć rozkosz z doczesnego grzechu; [26] »za większe sobie bogactwa poczytując zelżywość Chrystusową, niźli skarby Egipskie; bo patrzył na zapłatę. [27] »Wiarą opuścił Egipt, nie obawiając się okrucieństwa króla, albowiem Niewidzialnego tak czekał, jakby Go widział. [28] »Wiarą Paschę uroczyście sprawował i wylanie krwi, aby ten, który tracił pierworodne, nie tykał się ich. [29] »Wiarą przeszli morze Czerwone jako po suchej ziemi, na co pokusiwszy się Egipcyanie, potonęli. [30] »Wiarą mury Jerycha upadły, gdy je po siedmiu dniach obchodzili. [31] »Wiarą Rahab nierządnica nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy w pokoju szpiegów. [32] »Ale cóż jeszcze mam powiedzieć? Boć mi czasu nie stanie, abym mógł opowiadać o Gedeonie, Barachu, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, [33] »którzy przez wiarę przezwyciężali królestwa, czynili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zawierali lwom paszczęki, [34] »zagasili gwałt ognia, uszli ostrza miecza, wyzdrowieli z chorób, stawali się mężnymi na wojnie, wywracali obozy cudzoziemców, [35] »niewiasty otrzymały swoich umarłych ze zmartwychwstania. A inni okrutnie zostali umęczeni, nie przyjąwszy wykupu, aby dostąpili lepszego zmartwychwstania. [36] »Niektórzy też pośmiewiska i bicze cierpieli, nadto jeszcze więzienia i ciemnice. [37] »Kamienowano ich, przecinano i kuszono; od zabijania mieczem umierali. Tułali się w owczych, w kozich skórach, ubodzy, uciśnieni, utrapieni, [38] »których był świat nie godzien. Błąkali się po pustyniach, po górach i po jaskiniach, i po jamach w ziemi. [39] »I ci wszyscy świadectwem wiary będąc doświadczeni, nie odnieśli obietnicy, [40] »przeto że Bóg o nas coś lepszego przewidział, ażeby oni bez nas doskonałości swej nie otrzymali. 
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.