Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 13
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miłość braterska niechaj będzie między wami, [2] »i o przyjmowaniu z chęcią gości nie zapominajcie, bo się niektórzy przez to podobali, gdy nie wiedząc Aniołów w dom przyjęli. [3] »Pamiętajcie o więźniach tak, jak gdybyście sami społem uwięzieni byli; i na tych, którzy cierpią, jako też i sami będąc w ciele. [4] »Małżeństwo (niech będzie) uczciwe między wszystkimi i łoże nieskalane. Ale nieczystych i cudzołożników będzie Bóg sądził. [5] »Obyczaje niech będą bez chciwości, poprzestając na tem, co jest. Boć On Sam powiedział: Nie zaniecham cię i nie opuszczę. [6] »Tak, że śmiało możesz rzec: Pan mię wspomaga, nie boję się, żeby mi co miał uczynić człowiek. [7] »Pamiętajcie na przełożonych waszych, którzy wam opowiadali słowo Boże, i przypatrując się końcowi ich życia, naśladujcie wiarę ich. [8] »Jezus Chrystus wczoraj, i dziś, tenże Sam i na wieki. [9] »Różnemi i obcemi naukami nie dawajcie się uwodzić. Najlepszą bowiem jest rzeczą serce utwierdzić łaską, a nie pokarmami, które nie były pożyteczne tym, którzy w nich postępowali. [10] »Mamy Ołtarz, z którego nie mają mocy jeść ci, którzy Przybytkowi służą. [11] »Tych bowiem zwierząt, których krew za grzech wnoszona bywa do Świątnicy przez najwyższego Kapłana, ciała bywają palone za obozem. [12] »Przeto też i Jezus, aby poświęcił Swoją Krwią lud, ucierpiał za bramą. [13] »Wynijdźmyż tedy do Niego precz z obozu, nosząc na sobie naśmiewania się z Niego. [14] »Bo tu nie mamy miasta trwałego, ale przyszłego szukamy. [15] »Przez Niego tedy ofiarujmy zawsze Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Imieniowi Jego. [16] »Dobroczynności i dzielenia się z innymi nie zaniedbujcie, albowiem takiemi ofiarami zasługujemy się Bogu. [17] »Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają nad duszami waszemi, jako mający liczbę zdać; ażeby to z radością czynili, a nie wzdychając, boć to dla was byłoby niepożyteczne. [18] »Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że dobre mamy sumienie, między wszystkimi chcąc dobrze postępować. [19] »A tem bardziej proszę was, abyście to czynili, żebym tem rychlej był wam wrócony. [20] »A Pan Bóg pokoju, Który wywiódł od umarłych Wielkiego Pasterza owiec, we krwi Testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, [21] »niechaj was uczyni doskonałymi we wszelkim dobrym uczynku ku wypełnieniu woli Jego, czyniąc z wami, co się Mu podoba przez Jezusa Chrystusa, Któremu chwała na wieki wieków. Amen. [22] »A proszę was, bracia, abyście cierpliwie przyjęli to słowo napomnienia i pociechy. Bom też i krótko wam napisał. [23] »Wiedzcie też, że Tymoteusza, brata naszego, wypuszczono i niema go tu ze mną, z którym (jeśliby rychło przyszedł) oglądam was. [24] »Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich Świętych. Pozdrawiają was bracia z Włoch. [25] »Łaska z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.