Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 2
«  List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto tem pilniej trzeba nam zachowywać te rzeczy, któreśmy słyszeli, aby czasem przez nas nie przeszło. [2] »Bo jeśli ta mowa, która była przez Aniołów powiedziana, stała się mocną i wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą zapłatę podług zasługi, [3] »to jakoż my się wybiegamy, jeśli tak wielkiego zaniedbaliśmy zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania od Pana, potwierdzone zostało w nas przez tych, [4] »którzy sami słyszeli za świadectwem Bożem w znamionach, i cudach, i rozlicznych mocach, i rozdawaniu Ducha Świętego według woli Jego? [5] »Albowiem nie Aniołom Bóg poddał okrąg przyszłej ziemi, o którym mówimy. [6] »A świadczył o tem jeden na niektórem miejscu, mówiąc: I cóż jest człowiek, że na niego pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz? [7] »Mało co mniejszym go uczyniłeś niż Aniołów, ukoronowałeś Go chwałą i czcią i postanowiłeś Go nad dziełami rąk Twoich. [8] »Wszystkieś rzeczy poddał Mu pod nogi Jego. – Bo w tem, że Mu wszystkie rzeczy poddał, jest to, że nic Mu nie poddanego nie zostawił. A teraz jeszcze nie widzimy, żeby Mu wszystkie rzeczy były poddane. [9] »A Tego, Który mało co niż Aniołowie umniejszony był, Jezusa, widzimy dla ucierpienia śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby łaska Boża za wszystkich śmierci skosztowała. [10] »Przystało bowiem Temu, dla Którego i przez Którego są wszystkie rzeczy, Który wielu synów do chwały przywiódł, wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynić. [11] »Bo i Ten, Który poświęca, i ci, którzy są poświęcani, z Jednego są wszyscy. Dla tej przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać, [12] »mówiąc: Oznajmię Imię Twoje braci mojej, w pośrodku Kościoła będę Cię chwalił. [13] »I znowu: Ja będę w Nim ufał. I znowu: Oto Ja i dzieci Moje, które Mi dał Bóg. [14] »A ponieważ dzieci mają uczestnictwo w ciele i we krwi, tedy i On też stał się tych rzeczy uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest dyabła; [15] »i żeby wybawić tych, którzy z bojaźni śmierci przez całe życie swe byli w niewoli. [16] »Albowiem nigdzie Aniołów nie przyjął, ale nasienie Abrahamowe przyjął. [17] »Dlatego też musiał we wszystkiem stać się podobnym braci, ażeby był miłosiernym i wiernym Najwyższym Kapłanem do Boga, ku przejednaniu za grzechy ludu. [18] »Bo w tem, w czem Sam ucierpiał i był kuszony, mocen jest i tym, którzy bywają kuszeni, pomagać. 
«  List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.