Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 8
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tych rzeczy, które powiadamy, głową jest to: Takiego mamy Najwyższego Kapłana, Który zasiadł na prawicy stolicy Majestatu w Niebiesiech [2] »i jest Sługą Świętych i prawdziwego Przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. [3] »Albowiem każdego najwyższego Kapłana postanawiają, aby ofiarował dary i ofiary. Dlatego musi też i Ten mieć to, coby ofiarował. [4] »Jeśliby tedy był na ziemi, nie byłby Kapłanem, gdyż są ci, którzy według Zakonu dary ofiarują, [5] »którzy wizerunkowi i cieniowi rzeczy Niebieskich usługują, jako było odpowiedziane Mojżeszowi, gdy miał dokończyć Przybytku: Patrz (mówił), uczyń wszystko według wizerunku, jaki ci jest ukazany na górze. [6] »Ale teraz Ten (Najwyższy Kapłan) tem lepszy urząd otrzymał, im lepszego Testamentu jest Pośrednikiem i im na lepszych obietnicach Testament ten jest założony. [7] »Bo gdyby on pierwszy nie miał braku, zaiste nie szukanoby miejsca dla drugiego. [8] »Albowiem strofując ich, (prorok) mówi: Oto, powiada Pan, dni przychodzą, i wykonam nad domem Izraelskim i nad domem Judzkim Testament Nowy; [9] »nie podług Testamentu, jakim uczynił ojcom ich w on dzień, kiedym ujął ich za rękę, żeby ich wywieść z ziemi Egipskiej; a ponieważ oni nie trwali w Testamencie Moim, przeto i Jam ich też zaniedbał, mówi Pan. [10] »Albowiem to jest Testament, który Ja sporządzę domowi Izraelskiemu po onych dniach, mówi Pan: Podam prawa Moje do umysłu ich i w sercach ich napiszę je; i będę im Bogiem, a oni Mi będą ludem; [11] »i nie będzie nikt uczył bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, – bo wszyscy Mię poznają, od najmniejszego aż do największego, [12] »ponieważ będę litościwy nieprawościom ich i grzechów ich już więcej nie będę pamiętał. [13] »A gdy mówi: Nowy, – tedy pierwszy uczynił wiotchym. A co wiotszeje i starzeje się, to blizkie jest zginienia. 
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.