Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra » Rozdział 3
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Także też i niewiasty niech będą poddane mężom swym, aby i ci, którzy nie wierzą słowu (Bożemu), byli pozyskani przez przemieszkiwanie z niewiastami, bez słowa, [2] »patrząc w bojaźni na święte obyczaje wasze. [3] »Których ozdobą niech będzie nie zewnętrzne splecenie włosów, ani okładanie się złotem, albo świetność szat, w które się ubierają, [4] »ale o to niech się starają, aby ten człowiek serdeczny, który jest ukryty, był w nienaruszeniu cichego i skromnego ducha, który jest przed Obliczem Bożem bogaty. [5] »Bo się tak niegdyś i święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, ubierały, będąc poddane własnym mężom. [6] »Jako Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go swym panem, której wy jesteście córkami, jeśli dobrze czynicie i nie boicie się żadnego zasmucenia. [7] »Także też mężowie, mieszkajcie razem z żonami według umiejętności, okazując im cześć, jako słabszemu naczyniu niewieściemu i jako współdziedziczkom łaski żywota, ażeby nie było przeszkody w modlitwach waszych. [8] »Na koniec, niechaj wszyscy będą jednej myśli, litościwi, bratniej miłości pełni, miłosierni, skromni, przyjacielscy, pokorni, [9] »nie oddając złem za złe, ani łajaniem za łajanie, ale przeciwnie, błogosławiąc, albowiem na to jesteście powołani, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. [10] »Bo kto chce miłować życie i oglądać dni dobre, niechaj powściąga język swój od złego, a usta jego niech nie mówią nic zdradliwego; [11] »niech się uchyla od złego, a niech czyni dobrze; niechaj szuka pokoju, a niechaj za nim chodzi. [12] »Albowiem oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy Jego ku prośbie ich. Ale Oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy źle czynią. [13] »I któż jest taki, coby wam miał szkodzić, jeśli będziecie się o to, co jest dobrego, ubiegać? [14] »Ale chociaż też i co dla sprawiedliwości cierpicie, tedy jesteście błogosławieni. A gróźb ich się nie bójcie, ani was to niech nie turbuje. Ale Pana Chrystusa w sercach waszych święćcie, [15] »będąc zawsze gotowi zadosyćuczynić każdemu, ktoby od was żądał, abyście mu zdali rachunek z tej wiary i nadziei, która w was jest; ale ze skromnością i z bojaźnią, mając dobre sumienie, [16] »aby się z tego, w czem wam uwłaczają, zawstydzili ci, którzy potwarzają wasze dobre obcowanie w Panu Chrystusie. [17] »Bo lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc (jeśliby taka była wola Boża), niźli źle czyniąc. [18] »Albowiem i Chrystus jeden raz umarł za grzechy nasze, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu; chociaż umartwiony na ciele, ale ożywiony na duchu; [19] »w którym to duchu i onym duchom, które w ciemnicy były, przyszedłszy kazał; [20] »(to jest tym) którzy niegdyś byli niewiernymi, kiedy za dni Noego czekali cierpliwości Bożej, gdy budowano Korab, w którym niewiele, to jest osiem tylko dusz zachowane było przez wodę; [21] »której będąc podobny kształtem Chrzest, nas teraz zbawia, nie przez obmycie cielesnego brudu, ale przez wybróbowanie dobrego sumienia przed Bogiem przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, [22] »Który jest na prawicy Bożej, połknąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami żywota wiecznego i weszli do Nieba, podbiwszy sobie Aniołów, i Mocarstwa, i Moce. 
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.