Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List Piotra » Rozdział 1
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa, tym którzy pospołu z nami równej wiary dostąpili w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: [2] »Łaska wam i pokój niech będzie wypełniony w poznaniu Boga i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. [3] »Jako nam wszystkie rzeczy Bożej mocy Jego, które należą ku żywotowi i pobożności, są darowane przez poznanie Tego, Który nas powołał własną Chwałą i Mocą, [4] »i przez Którego nam wielkie i drogie obietnice darował, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, strzegąc się tej, która jest na świecie, pożądliwości, [5] »– tak też i wy dokładając wszelkiej pilności, podawajcie sobie w wierze waszej cnotę, a w cnocie umiejętność, [6] »a w umiejętności powściągliwość, a w powściągliwości cierpliwość, a w cierpliwości pobożność, [7] »a w pobożności braterską życzliwość, a w braterskiej życzliwości miłość. [8] »Albowiem jeśli będą przy was te rzeczy i jeśli będą przezwyciężać, to uczynią was nie czczymi i nie bez pożytku w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Bo ktokolwiek tych rzeczy w pogotowiu nie ma, ten jest ślepy i pociemku chodzi, zapomniawszy oczyszczenia ze starych grzechów swoich. [10] »A przeto, bracia, tem więcej usiłujcie, abyście przez dobre uczynki pewnem uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem jeśli będziecie to czynić, nie będziecie nigdy grzeszyć. [11] »A do tego będzie wam dostatecznie dane wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. [12] »I dlatego będę was zawsze napominał co do tych rzeczy, chociaż wiedzących i utwierdzonych w niniejszej prawdzie. [13] »Bo to mam za rzecz słuszną, abym was, póki jestem w tym przybytku, pobudzał napominaniem mojem, [14] »tego będąc pewien, że rychłe jest złożenie przybytku mego, jak mi to Sam Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił. [15] »A będę się o to starał i po zejściu mojem, abyście często na te rzeczy wspominali. [16] »Albowiem oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego, nie uwiedzeni chytrze ułożonemi baśniami, ale będąc naocznymi świadkami wielkości Jego. [17] »Albowiem otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy od Wielmożnej Chwały przyszedł do Niego taki głos: Ten jest Syn Mój, w Którym Sobie upodobałem: Jego słuchajcie. [18] »A ten głos z Nieba przychodzący myśmy słyszeli, będąc z Nim na górze świętej. [19] »I mamy mocniejszą Mowę prorocką, której się trzymając jako świecy w ciemnem miejscu świecącej, ażby dzień zaświtał i jutrzenka weszła w sercach waszych, dobrze czynicie; [20] »to naprzód rozumiejąc, że żadne proroctwo Pisma nie bywa (rozumiane) wykładem własnym. [21] »Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione zostało kiedy proroctwo, ale Duchem Świętym natchnieni, mówili oni ludzie, Święci Boży. 
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.