Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List Piotra » Rozdział 3
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Najmilsi bracia, oto już drugi List do was piszę, w którym pobudzam napominaniem czystą myśl waszą, [2] »żebyście pamiętali, jakom wam pierwej powiedział, na słowa świętych Proroków i Apostołów waszych, na przykazania Pana i Zbawiciela naszego; [3] »to naprzód wiedząc, że w ostateczne dni przyjdą zdradliwi naśmiewcy, którzy będą chodzić według własnych namiętności i żądz, [4] »tak mówiąc: Gdzie jest ta obietnica albo przyjście Jego? Bo od tego czasu, jak ojcowie pomarli, tak samo trwają te rzeczy stworzone, jako i z początku! [5] »– Albowiem tego chcąc nie wiedzą, że były niebiosa wpierw i ku temu ziemia z wody i przez wodę, a trwały Słowem Bożem, [6] »przez Które on ówczesny świat zalany, od wody zginął. [7] »A niebiosa teraźniejsze i ziemia temże Słowem Bożem odłożone są, zachowane będąc ogniowi na dzień sądny i dzień zatracenia bezbożnych ludzi. [8] »A to jedno, najmilsi, niech wam tajne nie będzie, że jeden dzień u Pana jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. [9] »Nie omieszkuje Pan z obietnicą Swoją, jako niektórzy mniemają, ale się cierpliwie obchodzi dla was, nie chcąc, żeby kto miał zginąć, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili. [10] »Przyjdzieć Pański dzień jako złodziej, w który to dzień niebiosa z wielkim pędem przeminą, a żywioły rozpłyną się od ognia, a ziemia i te rzeczy, które są na niej, będą spalone. [11] »Gdy się tedy te wszystkie rzeczy mają rozpłynąć, to jakimiż potrzeba być w postępkach świętych i w pobożnościach wam, [12] »oczekującym i śpieszącym się na przyjście dnia Pańskiego, przez które niebiosa gorejąc rozpuszczą się, a żywioły od gorącości ognia stopnieją? [13] »Nowych tedy Niebios i Nowej Ziemi oczekujemy, według obietnic Jego, w których sprawiedliwość mieszka. [14] »Przeto, najmilsi, oczekując tego wszystkiego, pilnie o to się starajcie, abyście byli od Niego znalezieni bez zmazy i nienaruszonymi w pokoju. [15] »A nieskwapliwość tę Pana naszego Jezusa Chrystusa poczytujcie za zbawienie, jako wam też pisał i Paweł, brat nasz najmilszy, według tej mądrości, która jest mu dana, [16] »jako i we wszystkich Listach mówiąc o tych rzeczach, w których (to Listach) są inne rzeczy trudne do wyrozumienia, które nieukowie i niestateczni wykręcają, jako i inne Pisma, na swe zatracenie. [17] »Wy tedy, najmilsi bracia, wiedząc naprzód o tem, strzeżcie się tego, abyście nie byli zwiedzeni błędem tych głupich i nie wypadli z własnej stateczności. [18] »Ale rośnijcie w łasce i w poznawaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i w dniu wieczności. Amen. 
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.