Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Jana » Rozdział 4
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Najmilsi, nie wierzcie każdemu duchowi, ale doświadczajcie duchów, czy są z Boga. Boć wiele fałszywych proroków wyszło na świat. [2] »A po tem bywa poznawany duch Boży; każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ten z Boga jest. [3] »A każdy zaś duch, który rozdziela Jezusa, z Boga nie jest, ale owszem, ten jest Antychrystem, o którym słyszeliście, że przyszedł i teraz już jest na świecie. [4] »Synaczkowie, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, albowiem większy jest Ten, Który w was jest, niż ten, który jest na świecie. [5] »Oni ze świata są, i dlatego też o świecie mówią, i świat ich słucha. [6] »My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. A kto z Boga nie jest, ten nas nie słucha. Po tem poznajemy ducha prawdy i ducha obłędu. [7] »Najmilsi, miłujmy się zobopólnie, boć miłość z Boga jest. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. [8] »Kto nie miłuje, nie zna Boga, albowiem Bóg miłością jest. [9] »W tem się okazała miłość Boża ku nam, że Pan Bóg Jedynego Syna Swego zesłał na świat, abyśmy żyli przez Niego. [10] »W tem jest miłość. Nie jakobyśmy my pierwej umiłowali Boga, ale że On nas pierwszy umiłował i zesłał Syna Swego na ubłaganie za grzechy nasze. [11] »Najmilsi, jeśli nas tak Bóg umiłował, tedy i my powinniśmy się zobopólnie miłować. [12] »Boga żaden (człowiek) nigdy nie widział. Jeśli się będziemy zobopólnie miłować, tedyć Bóg w nas mieszka i miłość Jego doskonała jest w nas. [13] »Po tem poznajemy, że mieszkamy w Nim, i On w nas, że nam dał z Ducha Swego Świętego. [14] »A myśmy to widzieli i to świadczymy, że Ojciec zesłał Syna Swego Zbawicielem całego świata. [15] »Ktokolwiek wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, i on w Bogu. [16] »I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą ma Bóg ku nam. Bóg jest miłością, a kto w miłości mieszka, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. [17] »W tem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy śmiałość tak mieli w dzień Sądny, że jako On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. [18] »Bojaźni w miłości niemasz; ale doskonała miłość wymiata precz bojaźń. Bo za bojaźnią utrapienie idzie; a tak, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. [19] »My tedy miłujmy Boga, że nas Bóg pierwej umiłował. [20] »Jeśliby kto rzekł, że: miłuję Boga, – a brata swego nienawidzi, kłamcą jest. Bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, Którego nie widzi, jako może miłować? [21] »A to przykazanie mamy od Boga, aby każdy, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.