Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 3 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy najmilszemu Gajuszowi, którego miłuję w prawdzie. [2] »Najmilszy, we wszystkich rzeczach modlę się za ciebie, aby ci się dobrze powodziło i żebyś się dobrze miał, tak jako szczęśliwie postępuje dusza twoja. [3] »Uradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i dawali świadectwo o twojej prawdzie, jako ty według prawdy postępujesz. [4] »Nie mam nad tę większej radości, jak gdy słyszę, że synowie moi według prawdy postępują. [5] »Najmilszy, tak czynisz, jako na wiernego przystało, cokolwiek czynisz dla braci, a nadto i dla pielgrzymów, [6] »którzy dali świadectwo o miłości twojej wobec całego Kościoła. Dobrze też uczynisz, gdy ich odprowadzisz podług Boga. [7] »Albowiem dla Imienia Jego wyszli, nic nie wziąwszy od pogan. [8] »My więc takich powinniśmy przyjmować, żebyśmy byli współpomocnikami prawdy. [9] »Pisałbym zapewne do Kościoła, ale ten, któryby rad mieć między wami prymat, Diotrefes, nie przyjmuje nas. [10] »I dlatego jeśli przyjdę, przypomnę uczynki jego, które czyni, powstając słowy złośliwemi przeciwko nam. A jakby jeszcze tego mało mu było, ani sam nie przyjmuje braci, ale jeszcze tym, którzy przyjmują, zabrania i z Kościoła ich wygania. [11] »Najmilszy, nie naśladuj tego, co złe jest, ale to, co jest dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest; ale kto źle czyni, ten nie widzi Boga. [12] »Demetryuszowi świadectwo dają wszyscy i sama prawda; ale i my poświadczamy, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. [13] »Miałem ci wiele pisać, alem nie chciał atramentem i trzciną. [14] »Bo mam tę nadzieję, że cię rychło ujrzę, wtedy się ustnie rozmówimy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów i ty przyjaciół imiennie. 
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.