Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 19
«  Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem słyszałem wielki głos, jakoby wielu rzesz na niebie, mówiących: Alleluja! zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, [2] »bo prawdziwe są i sprawiedliwe sądy Jego, że osądził Wszetecznicę wielką, która popsuła ziemię wszeteczeństwem swem, i że się pomścił krwi sług Swoich, którą ona wylała rękami swemi. [3] »I powtóre rzekli: Alleluja! A dym jej wstępuje na wieki wieków. [4] »Tedy upadli czterej i dwudziestu starszych i one czworo zwierząt i oddali pokłon Bogu, siedzącemu na Stolicy, mówiąc: Amen! Alleluja! [5] »I wyszedł głos ze Stolicy, mówiący: Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy Święci słudzy Jego i wy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! [6] »I słyszałem głos, jakoby głos wielkiej rzeszy i jakoby głos wielu wód i jakoby głos wielkich gromów, mówiących: Alleluja! ponieważ króluje Pan Bóg nasz Wszechmogący; [7] »radujmy się i weselmy się i dajmy Mu chwałę, bo przyszły gody Baranka, i Małżonka Jego się przygotowała, [8] »i dano Jej, aby się oblokła w bisior świetlny i czysty. A tym bisiorem są usprawiedliwienia Świętych. [9] »I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni są ci, którzy na Wieczerzę Godów Barankowych są wezwani. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe. [10] »I upadłem do nóg jego, abym mu dał chwałą, ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił, bom ci jest współsługą twoim i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe; Bogu cześć i chwałą daj, boć duch proroctwa jest świadectwem Jezusowem. [11] »I widziałem Niebo otworzone: a oto koń biały, a Tego, Który na nim siedział, zwano Wiernym i Prawdziwym; i sądzi ze sprawiedliwością i walczy. [12] »A oczy Jego – jako płomień ognia, i na głowie Jego bardzo wiele koron; a miał napisane Imię, którego nikt nie wie, jedno On Sam. [13] »I był obleczony w szatę, we krwi pokropioną, i zowią Imię Jego: Słowo Boże. [14] »A wojska, które są w Niebie, jechały za Nim na białych koniach, obleczone w bisior biały i czysty. [15] »A z ust Jego wychodzi miecz z obu stron ostry, aby nim pobił wszystkie narody. I On je będzie rządził laską żelazną; i On tłoczy prasą wina zapalczywości gniewu Boga Wszechmogącego. [16] »A ma napisane na szacie i na biodrze Swojem Imię: Król nad królami i Pan nad panami. [17] »I widziałem też Anioła jednego, który stał w słońcu; i wołał wielkim głosem i mówił wszystkim ptakom, które latały pośrodku nieba: Chodźcie i zbierzcie się na wielką wieczerzę Bożą, [18] »żebyście jedli ciała królów, i ciała tysiączników, i ciała mocarzy, i ciała koni, i siedzących na nich, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, i małych i wielkich! [19] »I widziałem bestyę i królów ziemi, i wojska ich, że się zebrali, aby stoczyć bitwę z Tym, Który siedział na koniu, i z wojskiem Jego. [20] »I pojmana została bestya i z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, którymi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestyi, i którzy dawali cześć i chwałę obrazowi jej. Ci dwaj wrzuceni zostali żywcem do jeziora ognistego, siarką gorejącego; [21] »a reszta pobici zostali od Tego, Który siedział na koniu, mieczem wychodzącym z ust Jego i wszystkie ptaki najadły się ciałami ich. 
«  Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.