Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 21
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem Nowe Niebo i Nową Ziemię, albowiem one pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już niema. [2] »I ja, Jan widziałem Święte Miasto, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako Oblubienicę ubraną Mężowi Swemu. [3] »I słyszałem głos wielki z Nieba ze Stolicy mówiący: Oto przybytek Boży z ludźmi: i będzie mieszkał Bóg z nimi, i oni będą ludem Jego, i Sam Bóg z nimi będzie ich Bogiem. [4] »I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści już więcej nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. [5] »I rzekł mi Ten, Który siedział na Stolicy: Oto nowe czynię wszystkie rzeczy. I rzekł mi: Napisz, że te słowa są bardzo wierne i prawdziwe. [6] »I rzekł mi: Stało się, Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec, Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota; [7] »kto zwycięży, odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on Mi będzie synem; [8] »ale bojaźliwym, i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i nieczystym, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom, dział ich będzie w jeziorze, gorejącem ogniem i siarką. Ta jest śmierć wtóra. [9] »I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, pełnych siedmiu plag ostatecznych, i mówił ze mną, i rzekł: Chodź, a ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Barankową. [10] »I zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie Miasto, Święte Jeruzalem, zstępujące z Nieba od Boga [11] »i mające jasność Bożą. A światłość jego podobna była drogiemu kamieniowi, jakoby kamieniowi jaspisowi, – jako kryształ. [12] »I miało mur wielki i wysoki, który miał bram dwanaście, a w bramach dwunastu Aniołów; i nadpisane imiona, a temi są imiona dwunastu pokoleń synów Izraelskich. [13] »Od wschodu – trzy bramy, od północy – trzy bramy, od południa – trzy bramy, od zachodu – trzy bramy. [14] »A mur Miasta miał dwanaście fundamentów i na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Barankowych. [15] »A ten, który ze mną mówił, miał trzcinę złotą, aby zmierzył Miasto i jego bramy, i mur. [16] »A Miasto stoi zbudowane w czworokąt, i tak wielka jest długość jego jako i szerokość. I zmierzył ono Miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy staj. A długość, i wysokość i szerokość jego są jednakowo wielkie. [17] »Zmierzył też i mur jego: sto i czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, która jest Anioła. [18] »A było budowanie jego muru z kamienia jaspisu, a samo miasto z czystego złota podobnego do szkła czystego. [19] »A fundamenty muru Miasta wysadzone wszelkim kosztownym kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, [20] »piąty sardonyx, szósty sardyusz, siódmy chryzolit, ósmy beril, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hyacynt, dwunasty ametyst. [21] »A dwanaście bram – dwanaście pereł po jednej, każda z bram była z jednej perły. A ulica miasta – czyste złoto, jako szkło przezroczyste. [22] »A Świątyni w niem nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Świątynią jego i Baranek. [23] »A to Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby w niem świeciły, albowiem jasność Boża oświeciła je i światłością jego jest Baranek. [24] »I narody zbawionych będą chodzić w światłości tego (miasta), i królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do niego przyniosą. [25] »A Bramy jego nie będą zamykane we dnie, albowiem tam nocy nie będzie. [26] »I przyniosą do niego chwałę i cześć narodów. [27] »Nie wnijdzie do niego nic nieczystego albo czyniącego obrzydłość i kłamstwo, jedno ci, którzy są zapisani w księgach żywota Barankowych. 
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.