Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 9
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zatrąbił w trąbę piąty Anioł, tedym widział gwiazdę, że spadła z Nieba na ziemię, i dany jej był klucz od studni przepaści wielkiej. [2] »I otworzyła studnię przepaści; i wyszedł dym ze studni, jakoby dym z pieca wielkiego; i zaćmiło się słońce i powietrze od onego dymu ze studni. [3] »I wyszły z dymu tej studni szarańcze na ziemię; i dana im była taka moc, jaką mają skorpiony ziemskie; [4] »i rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemnej, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, jedno samym tylko ludziom, którzy nie mieli pieczęci Bożej na czołach swoich. [5] »I dano im, aby ich nie zabijały, ale żeby ich męczyły przez pięć miesięcy; a męka od nich, jako męka od skorpiona, gdy ukąsi człowieka. [6] »I w one dni będą ludzie szukać śmierci, ale nie znajdą jej; i będą pragnąć umrzeć, ale śmierć będzie uciekać od nich. [7] »A podobieństwa onej szarańczy: podobne były koniom gotowym do boju; a na głowach ich – jakoby korony, podobne złotu; a twarze ich – jakoby twarze ludzkie. [8] »I miały włosy jakoby włosy niewieście; a zęby ich były jako zęby lwów. [9] »I miały pancerze jakoby pancerze żelazne; a głos skrzydeł ich – jakoby głos wozów wielu koni, bieżących ku bitwie. [10] »I miały ogony podobne skorpionowym, i żądła były w ogonach ich; a moc ich była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy. [11] »I miały nad sobą króla, anioła przepaści, któremu imię po Żydowsku Abaddon, po Grecku Apollyon, a po łacinie Exterminans (co się wykłada Zatraciciel). [12] »Jedna biada odeszła, a oto jeszcze dwie biedy przychodzą potem. [13] »I zatrąbił potem w trąbę szósty Anioł. I słyszałem głos, jeden ze czterech rogów złotego Ołtarza, który jest przed oczyma Bożymi, [14] »mówiący szóstemu Aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech Aniołów, którzy są związani w wielkiej rzece Eufrates. [15] »I rozwiązani zostali czterej Aniołowie, którzy byli gotowi i na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby pozabijali trzecią część ludzi. [16] »A liczba konnego wojska – była po dwadzieścia kroć tysiąc dziesięć tysięcy; i słyszałem liczbę ich. [17] »I widziałem także konie w widzeniu, a ci, którzy siedzieli na nich, mieli ogniste pancerze, i hijacyntowe, i siarczane; a głowy u koni były jakoby głowy lwie; a z gąb ich wychodził ogień, i dym, i siarka. [18] »Od tych trzech plag, od ognia, i od dymu, i od siarki, które wychodziły z paszczęk ich, pozabijana została trzecia część ludzi. [19] »Albowiem moc (onych) koni była w gębach ich i w ogonach; bo ogony ich były podobne wężom, i miały głowy, i temi szkodziły. [20] »Inni zaś ludzie, którzy nie byli zabici temi plagami, – nie czynili pokuty za uczynki rąk swoich, żeby się nie kłaniali czartom i bałwanom złotym, i srebrnym, i miedzianym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić; [21] »i nie pokutowali za mężobójstwa swoje, ani za czary swoje, ani za nieczystości swoje, ani za złodziejstwa swoje. 
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.