Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A te są potomstwa synów Noacha: Szema, Chama i Jafeta. Urodzili się im synowie po potopie. [2] »Synowie Jafeta: Gomer i Magog i Madaj i Jawan i Tubal i Meszech i Tyras. [3] »A synowie Gomera: Aszkenaz i Ryfat i Togarma. [4] »A synowie Jawana: Elisza i Tarszysz, Kittim i Dodanim. [5] »Od tych odłączyły się nadbrzeżne narody w krajach swych, każdy według języka swego, według plemion swych w narodach swoich. [6] »A synowie Chama: Kusz i Micraim i Put i Kanaan. [7] »A synowie Kusza: Seba i Chawila i Sabta i Raama i Sabtecha; a synowie Raamy: Szeba i Dedan. [8] »A Kusz zrodził Nimroda, ten począł być bohaterem na ziemi. [9] »On był bohaterem myślistwa wobec Wiekuistego, dlatego mawia się: Jako Nimrod wobec Wiekuistego. [10] »A był początek państwa jego: Babel i Erech i Akad i Kalne w ziemi Szynear. [11] »Z ziemi tej wyszedł Aszur i zbudował Niniwę i Rechobot miasto i Kalach. [12] »I Resen między Niniwą a Kalachem, jest to miasto wielkie. [13] »A Micraim zrodził Ludim i Anamim i Lechabim i Naftuchim, [14] »i Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Pelisztim i Kaftorim. [15] »A Kanaan zrodził Cydona, pierworodnego swego, i Cheta, [16] »i Jebuzę i Emori i Girgaszę, [17] »i Chiwi i Akri i Syny, [18] »i Arwadi i Cemari i Chamati, a następnie rozprószyły się plemiona Kanaanitów. [19] »A była dzielnica Kanaana, od Cydonu idąc, aż do Gerar, do Azy, idąc aż do Sedomu i Amory i Admy i Cebojim, aż do Lasza. [20] »Ci są synowie Chama według plemion ich, podług języków ich, w krajach swych, podług narodów swych. [21] »I Szemowi urodzili się też jemu synowie, ojcu wszystkich synów Hebera, bratu Jafeta najstarszemu. [22] »Synowie Szema: Elam i Aszur i Arpachszad i Lud i Aram. [23] »A synowie Arama: Uc i Chul i Geter i Masz. [24] »A Arpachszad zrodził Szelacha a Szelach zrodził Hbera. [25] »A Hber zrodził dwóch synów: imię jednego Peleg, gdyż za dni jego rozdzielona została ziemia, a imię brata jego Joktan. [26] »A Joktan zrodził Almodada i Szalefa i Chacarmaweta i Jeracha, [27] »i Hadorama i Uzala i Dyklę, [28] »i Obala i Abimaela i Szebę, [29] »i Ofira i Chawilę i Jobaba: wszyscy ci byli synami Joktana. [30] »A była siedziba ich, od Meszy idąc, do Sefar – aż do góry ku wschodowi. [31] »Ci to są synami Szema według plemion ich, według języków ich, w krajach ich, według narodów ich. [32] »Te są plemiona synów Noacha według rodów ich, według narodów ich i od tychże rozeszły się narody na ziemi po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl