Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I błogosławił Bóg Noacha i synów jego i rzekł do nich: – Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i zapełnijcie ziemię. [2] »A bojaźń przed wami i trwoga przed wami niech będzie tak nad wszelkim zwierzem ziemi, jak i nad wszelkim ptactwem nieba. Wszystko, co rusza się po ziemi i wszystkie ryby morza w ręce wasze oddane są. [3] »Wszystko, co rusza się i co żyje, wam będzie na pokarm, jak zielone zioła, oddaję wam wszystko. [4] »Wszakże mięsa z życiem jego, z krwią jego, nie będziecie jedli. [5] »A zwłaszcza krwi waszej, gwoli życiu waszemu, poszukiwać będę; z ręki wszelkiej istoty poszukiwać jej będę i z ręki człowieka, z ręki każdego brata jego, poszukiwać będę życia człowieka. [6] »Kto przelewa krew człowieka, przez człowieka krew jego przelaną będzie, gdyż na obraz Boga stworzył człowieka! [7] »Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie się, rozpleniajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej! [8] »I rzekł Bóg do Noacha i do synów jego z nim, rzekłszy: [9] »– Ja zaś oto stanowię przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was, [10] »i z wszelką istotą żyjącą, która z wami, z ptactwa, z bydła i z wszelkim zwierzęciem ziemi z wami, z wszystkimi, wyszłymi z arki, aż do wszelkiego zwierza ziemi. [11] »I ustanawiam przymierze moje z wami, aby nie było już zgładzone wszelkie ciało przez wody potopu i aby nie było nadal potopu dla zniszczenia ziemi. [12] »I rzekł Bóg: – Ten jest znak przymierza, który stanowię między mną a wami i każdą istotą żyjącą, która z wami, do pokoleń wiecznych. [13] »Tęczę moją kładę na obłokach i będzie ona znakiem przymierza między mną a ziemią. [14] »I stanie się, gdy roztoczę obłoki nad ziemią i widziana będzie tęcza na obłokach, [15] »tedy wspomnę przymierze moje, które między mną a wami i każdą istotą żyjącą w wszelkim organizmie i nie staną się nadal wody potopem dla zniszczenia wszelkiego ciała. [16] »I niech będzie tęcza w obłokach, abyś spojrzał na nią dla pamięci przymierza wiecznego między Bogiem a wszelką istotą żyjącą we wszelkim organizmie, który jest na ziemi. [17] »I rzekł Bóg do Noacha: – Ten jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, co jest na ziemi. [18] »A byli synowie Noacha, którzy wyszli z arki, Szem, Cham i Jafet a Cham był ojcem Kanaana: [19] »Ci trzej byli synami Noacha a od nich zaludniła się cała ziemia. [20] »Więc zaczął Noach (jako) mąż roli i zasadził winnicę. [21] »I pił z wina i odurzył się i obnażył się wewnątrz namiotu swego. [22] »A ujrzał Cham, ojciec Kanaana, nagość ojca swego i opowiedział to dwom braciom swoim zewnątrz (namiotu). [23] »Tedy wzięli Szem i Jafet odzienie i włożyli je na ramiona obojgu i szli wstecz i nakryli nagość ojca swego a twarze ich były odwrócone, że nagości ojca swego nie widzieli. [24] »Gdy zbudził się Noach po winie swym i dowiedział się o tym, co uczynił syn jego młodszy, (9:25a) tedy rzekł [25] »(9:25b) – Przeklęty Kanaan; sługą sług niech będzie braciom swoim. [26] »I rzekł: – Pochwalony Wiekuisty, Bóg Szema, a niech będzie Kanaan sługą im. [27] »Niech rozprzestrzeni Bóg Jafeta i niech zamieszka w namiotach Szema, a niech będzie Kanaan sługą im. [28] »I żył Noach po potopie trzysta pięćdziesiąt lat. [29] »A były wszystkie dni Noacha dziewięćset lat i pięćdziesiąt lat, gdy umarł. 
«  1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl