Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy podniósł Jakób oczy swe i spojrzał, a oto Ezaw przybywa a z nim czterystu ludzi, więc rozdzielił dzieci między Leę i Rachelę i między dwie służebnice. [2] »I umieścił służebnice i dzieci ich na przedzie, a Leę i dzieci jej za nimi, zaś Rachelę i Józefa na ostatku. [3] »Ale on sam postępował przed nimi i kłaniał się ku ziemi siedem razy, aż zbliżył się do brata swego. [4] »Tedy przybiegł Ezaw naprzeciw niemu i uścisnął go i przypadł na szyję jego i całował go, i rozpłakali się. [5] »Gdy podniósł oczy swe i ujrzał kobiety i dzieci, tedy rzekł (Ezaw): – Któż są ci przy tobie? A powiedział: – To dzieci, którymi obdarzył łaskawie Bóg sługę twego. [6] »Więc przystąpiły służebnice, one i dzieci ich, i pokłoniły się. [7] »I przystąpiła także Lea i dzieci jej i pokłoniły się a potem przystąpił Józef i Rachela i pokłonili się. [8] »Tedy rzekł: – Na cóż ci cały obóz ten, który spotkałem? A odrzekł (Jakób): – Aby znaleźć łaskę w oczach pana mego. [9] »Ale rzekł Ezaw: – Mam ja dużo, bracie mój; niech zostanie twoje co twoje! [10] »Więc rzekł Jakób: – Ależ nie, proszę, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, tedy przyjm podarunek mój z ręki mej dlatego, że ujrzałem oblicze twe, jakoby się ujrzało oblicze istoty boskiej, a przyjąłeś mnie życzliwie. [11] »Przyjmże, proszę, błogosławieństwo moje, które przyniesiono tobie, gdyż łaskawy dla mnie Bóg i ponieważ posiadam wszystko. I nalegał na niego, więc przyjął. [12] »I rzekł (Ez.): – Ruszajmy i pójdźmy a pójdę przy tobie. [13] »Tedy odrzekł mu (Jak.): – Pan mój wie, że dzieci są wątłe i że trzoda i bydło ssące ciążą mi i gdyby gnano je dzień jeden, wyginęłaby cała trzoda. [14] »Niechże postępuje pan mój (naprzód) przed sługą swoim a ja pójdę dalej powolnością moją, krokiem zatrudnienia, które przede mną i krokiem dzieci, aż gdy przybędę do pana mego do Seiru. [15] »Tedy rzekł Ezaw: – Pozostawię też przy tobie z ludzi, którzy są przy mnie. On zaś odpowiedział: – Pocóż to? Obym znalazł łaskę w oczach pana mego. [16] »Więc wrócił w dniu tymże Ezaw drogą swą do Seiru. [17] »A Jakób ruszył do Sukkot i zbudował sobie dom, a dla dobytku swego zrobił szałasy; dlatego nazwano imię miejsca tego Sukkot. [18] »Tedy przybył Jakób uszczęśliwiony do miasta Szchem, które w kraju Kanaan, przybywszy z Paddan-Aram, i obozował przed miastem. [19] »I zakupił część pola, gdzie rozpiął tam namiot swój, z rąk Chamora, ojca Szchema, za sto kesytów. [20] »I ustawił tam ołtarz i nazwał go: Bóg (jest) Bogiem Izraela. 
«  1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl