Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy poczęli ludzie mnożyć się na powierzchni ziemi i córki urodziły się im, [2] »gdy ujrzeli synowie mocarzy córki ludzkie, iż piękne one były, więc pojęli sobie żony z wszystkich, które wybrali sobie. [3] »Tedy rzekł Bóg: – Nie będzie sądził duch mój w człowieku na zawsze; wszak w szale on ciałem jest, więc niech będą dni jego sto i dwadzieścia lat. [4] »Olbrzymi byli na ziemi w czasach onych i także potem, gdy przybywali synowie mocarzy do córek ludzkich i rodziły im; są to owi mocarze, którzy od wieków byli mężami sławy. [5] »Gdy widział Bóg, że mnogie było zło człowieka na ziemi a wszelkie twory zamysłów serca jego tylko złe były po wszystkie dni, [6] »tedy żałował Wiekuisty, że stworzył człowieka na ziemi i bolał w sercu swoim. [7] »I rzekł Wiekuisty: – Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi, od człowieka do bydła, do robactwa i do ptaków nieba, bo żałuję, że stworzyłem je. [8] »Lecz Noach znalazł łaskę w oczach Wiekuistego. [9] »A te są pokolenia Noacha: Noach był mężem cnotliwym, nieskazitelnym był za czasów swoich; z Bogiem postępował Noach. [10] »I zrodził Noach trzech synów: Szema, Chama i Jafeta. [11] »A skażona była ziemia wobec Boga i pełna była ziemia zbrodni. [12] »I wejrzał Bóg na ziemię a oto skażona była, bo skaziło wszelkie ciało drogę swą na ziemi. [13] »I rzekł Bóg do Noacha: – Koniec wszelkiego ciała nadszedł wobec mnie, gdyż pełna jest ziemia zbrodni przez nich, więc tedy zgładzę ich wraz z ziemią. [14] »Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, komory zrobisz w arce i osmolisz ją zewnątrz smołą. [15] »A oto, jak wykonasz ją: trzysta łokci długość arki, pięćdziesiąt łokci szerokość jej, a trzydzieści łokci wysokość jej. [16] »Otwór (okno) uczynisz w arce, aż na łokieć wykończysz go z góry a drzwi arki z boku jej umieścisz; dolne, drugie i trzecie piętro zrobisz. [17] »A ja oto sprowadzę potop wód na ziemię, aby zgładzić wszelkie ciało, w którym dech życia pod niebem, wszystko, co na ziemi, niech wyginie. [18] »Lecz ustanowię przymierze moje z tobą i wejdziesz do korabia, ty i synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą. [19] »I z wszystkiego, co żyje, z wszelkiego ciała, po dwoje ze wszystkiego wprowadzisz do arki, aby zachować je przy życiu z tobą; samiec i samica być mają. [20] »Z ptactwa według rodzaju jego i z bydła według rodzaju jego z wszelkiego robactwa ziemi według rodzaju jego – po dwoje z wszystkiego wejdzie do ciebie, aby zachować je przy życiu. [21] »A ty weź sobie z wszelkiego pożywienia, które się spożywa, i nagromadź je u siebie, aby było tobie i im na pożywienie. [22] »I uczynił Noach według wszystkiego, co przykazał mu Bóg, tak uczynił. 
«  1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl