Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 36
«  Księga Hioba 35 Księga Hioba 36 Księga Hioba 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ciągnął jeszcze dalej Elihu, i rzekł: [2] »Poczekaj cokolwiek a pokażę ci, że rozporządzam innymi jeszcze dla sprawy Bożej dowodami. [3] »Przytoczę zdaleka wniosek mój, a stwierdzę Stwórcy mojego sprawiedliwość. [4] »Boć zaprawdę, nie kłamstwem są słowa moje, a ten który przy tobie, mąż to szczerej myśli. [5] »Oto potężny jest Bóg, a jednak nikim nie gardzi, bo potężny On siłą ducha. [6] »Nie żywi niegodziwego, a uciśnionym zapewnia ich prawo. [7] »Nie odwraca od sprawiedliwego oczu Swoich; nawet przy królach na stolicy ich sadza, a zostają tam na wieki, i wywyższani bywają. [8] »A gdy skuci są w pęta, albo omotani więzami niedoli. [9] »Daje im poznać ich sprawy, i występki ich, że wzrosły, [10] »A wtedy otwiera im ucho, aby przyjęli przestrogę, a każe od niecności się im nawrócić. [11] »Jeżeli Go słuchają, a służą Mu, trawią dni swoje w szczęściu, a lata swe w rozkoszy. [12] »Jeżeli zaś posłuszni nie są, tedy przechodzą pod miecz a giną dla braku poznania. [13] »Bo jako nieuczciwi sercem burzą się w gniewie, a nie wołają nawet do Niego, gdy ich wiąże. [14] »Zamiera przeto w sile młodzieńczej dusza ich, a żywot ich na równo z tymi, którzy hańbie się oddali. [15] »Ale ocala On nędzarza z nędzy jego, a otwiera im w ucisku ucho ich. [16] »Tak oto wyciągnąłby i ciebie z paszczy niedoli, a byłaby przestronność miasto ciasnoty (twym udziałem), zastawa też na stole twoim pełna tłustości. [17] »Tyś jednak sądem niegodziwego się przejął, a przeto sąd i wyrok mocno cię trzymają. [18] »Gdy tedy żar nadchodzi, niechaj cię nie skusi nadmiarem swoim, a wielkość okupu niechaj cię nie uwiedzie. [19] »Czyżby cenić miał bogactwa twoje? Nie znaczą Mu nic, ani złoto ani żadna moc mienia. [20] »Nie pożądaj owej nocy, która całe narody ma z miejsca swego unieść. [21] »Strzeż się, abyś się nie zwracał ku niecności, boś sobie ją wybrał, bardziej niż niedolę. [22] »Oto Bóg działa wzniośle mocą Swoją, a któż jak On mistrzem? [23] »Któż poszukiwać na Nim będzie za drogę Jego, i któż Mu powie: krzywdęś wyrządził? [24] »Pamiętaj, abyś raczej uwielbiał sprawy Jego, które ludzie opiewali. [25] »Wszyscy ludzie wpatrują się w nie, jakkolwiek śmiertelny zdaleka tylko je spostrzega. [26] »Oto Bóg wielki, my tylko poznać Go nie możemy - liczba lat Jego - wszak niezbadana jest. [27] »Ściąga powoli krople wód, które roszą deszczem wskutek oparów Jego. [28] »Ztąd sączą się chmury, i zlewają się na ludzi mnóstwo. [29] »A ktoby jeszcze wyrozumiał rozpostarcie się obłoków i grom Jego namiotu. [30] »Oto roztacza nad nimi blask Swój, a pokrywa nim głębie morza. [31] »Mocą ich sądzi narody, udzielając zarazem żywności obficie. [32] »W dłoniach Swoich ukrywa promień, i rozkazuje mu aby uderzał. [33] »Zwiastuje o Nim grom Jego, budząc Jego żarliwość przeciw wszystkiemu co się wynosi. 
«  Księga Hioba 35 Księga Hioba 36 Księga Hioba 37  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).