Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Filipian » Rozdział 1
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim Świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w mieście Filippy, wraz z Biskupami i Dyakonami: [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dziękuję Bogu mojemu w każdem wspomnieniu o was, [4] »zawsze we wszystkich modlitwach moich za was wszystkich z radością się modlę, [5] »za wasze wspomaganie społeczne w Ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd; [6] »mając tę ufność, że Ten, Który rozpoczął w was to dobre dzieło, dokona go aż do dnia Chrystusa Jezusa, [7] »jako mi to rzecz słuszna tak rozumieć o was wszystkich, dlatego że mam was w sercu i w więzieniu mojem, i w czasie obrony, i w potwierdzaniu Ewangelii, abyście wy wszyscy byli towarzyszami radości mojej. [8] »Bo świadkiem mi tego Bóg, jako tego pragnę, abyście wy wszyscy byli we wnętrznościach Jezusa Chrystusa. [9] »I oto proszę, aby miłość wasza coraz więcej i więcej się pomnażała we wszelkiej umiejętności i we wszelkiem zrozumieniu, [10] »żebyście doświadczali, co jest lepsze, i żebyście byli czystymi i bez skazy na dzień Chrystusów, [11] »napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku czci i ku chwale Bożej. [12] »Ale chcę też, bracia, abyście wiedzieli, że to, co się ze mną dzieje, posłużyło ku większemu pożytkowi Ewangelii, [13] »gdyż więzienie moje dla Chrystusa stało się jawne całemu dworowi i wszędzie gdziekolwiek bądź indziej, [14] »tak że wielu z braci w Panu, ośmieleni więzieniem mojem, tem więcej śmieją bez bojaźni mówić słowo Boże. [15] »Niektórzy tedy przez zazdrość i spór, a drudzy z dobrej woli Chrystusa opowiadają. [16] »Niektórzy z miłości, wiedząc, żem ku obronie Ewangelii jest postanowiony; [17] »a drudzy ze sporu Chrystusa opowiadają, nie z czystego serca, mniemając, że przydadzą ciężaru okowom moim. [18] »Ale cóż mi do tego? Byleby tylko na wszelki sposób, czy dla innej przyczyny, czy też dla prawdy Chrystus był opowiadany, to ja i z tegom rad i będę rad. [19] »Bo to wiem, że mi to wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i za dodawaniem mi Ducha Jezusa Chrystusa, [20] »stosownie do oczekiwania i nadziei mojej. Albowiem w niczem nie będę zawstydzony, ale mam wszelką ufność, że teraz, tak samo jak i zawsze przedtem, będzie uwielbiony Chrystus w ciele mojem, czy to przez życie, czy też przez śmierć. [21] »Bo mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć — zysk. [22] »A chociaż żyć w ciele jest dla mnie z pożytkiem ze względu na owoc pracy, to jednak cobym miał obrać, nie wiem. [23] »Bo mię te dwie rzeczy ściskają, że pragnę rozstać się, aby być z Chrystusem, co daleko lepsza jest rzecz; [24] »ale mieszkać w ciele potrzebne jest dla was. [25] »I o tem mając nadzieję, wiem, że pozostanę i będę żył jeszcze dla was wszystkich ku waszemu postępowi i radości w wierze, [26] »aby społeczna radość wasza jeszcze więcej obfitowała w Chrystusie Jezusie we mnie przez moje powtórne przyjście do was. [27] »Tylko się jedno sprawujcie tak, jako przystoi (wyznawcom) Ewangelii Chrystusowej, abym gdy przyjdę do was i oglądam was, czy też będąc nieobecnym, słyszał o was, że stoicie w jednym Duchu, w jednej woli, pospołu pracując w wierze Ewangelii. [28] »I nie lękajcie się w niczem przeciwników waszych, bo co dla nich jest przyczyną zatracenia, to dla was zbawienia. I to też jest od Boga, [29] »bo wam jest darowane, ze względu na Chrystusa, nie tylko żebyście w Niego wierzyli, ale żebyście też dla Niego i cierpieli, [30] »tak samo się potykając, jako widzieliście we mnie i teraz słyszycie o mnie. 
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.