Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku - zestawienie różnic

Papiasz (70 -135 ), biskup Hierapolis napisał, że Mateusz zebrał wyroki w języku hebrajskim, a każdy przetłumaczył je najlepiej jak umiał. Euzebiusz H.E. 3.39.16 Obecnie istnieje 28 (sic!) rękopisów Ewangelii Mateusza od Szem Toba. Rękopisy ogólnie są datowane pomiędzy XV i XVII wiekiem. Przez wiele lat naukowcy i teologowie uważali Ewangelię Mateusza od Szem Toba za hebrajski przekład greckiej Ewangelii Mateusza lub łacińskiej Wulgaty. Sytuacja uległa zmianie w roku 1987, gdy badacz George Howard udowodnił, że hebrajska Ewangelia Mateusza od Szem Toba nie jest tłumaczeniem, ale tekstem, którego oryginał został napisany w języku hebrajskim. Rabin Szem Tob ben Izaak ben Shaprut (ibn Shaprut) był hiszpańskim Żydem żyjącym w XIV wieku. Był lekarzem, filozofem i polemistą. Był autorem dzieła/traktatu Ewen Bohan (Kamień wypróbowany) - antychrześcijańskiej polemiki. Ewen Bohan zawiera kompletny tekst hebrajski Ewangelii Mateusza. Dzieło to zostało ukończone w 1380 roku a poprawione w 1385 i 1400 roku.

W artykule zamieszczamy zestawienie różnic pomiędzy przekładem Ewangelii św. Mateusza z dzieła Szem Toba, a większością obecnych przekładów. W porównaniach użyto przekładu dzieła Szem Toba dokonanego przez Eliezera Wolskiego (Zobacz opracowanie tego przekładu) oraz Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej z 2017 roku, a obok dodano link do porównań danego wersetu w dostępnych na BibliePolskie.pl tekstach przekładów.

Obecnie [październik 2017] trwają prace nad wydaniem kolejnego przekładu tekstu hebrajskiego Ewangelii Mateusza z dzieła Szem Toba (EMSZT), którego dokonał Grzegorz Kaszyński (Zobacz opracowanie tego przekładu), które ma zawierać bardziej wyczerpujące opracowanie różnic - jak sam autor zapowiada: "Jeśli chodzi o przypisy do tekstu EMSZT, to zamieściłem ich w sumie ponad 1200 (ponad 700 pod tekstem polskim i ponad 500 pod tekstem hebrajskim)."

11 października 2017 r.Czytaj całość »

Biblia Polonorum "Od początku do 1638 r."

W Wydawnictwie Pallottinum ukazał się pierwszy tom dzieła „Biblia Polonorum: historia Biblii w języku polskim” autorstwa ks. prof. PWT dr. hab. Rajmunda Pietkiewicza zatytułowany: „Od początku do 1638 roku”. Tom liczy aż 757 stron oraz 113 kolorowych ilustracji. Zaopatrzony jest w szczegółowe indeksy. Stanowi olbrzymią rozprawę syntetyczno-monograficzną, która podsumowuje pierwsze etapy polskiego edytorstwa biblijnego. Cała seria „Biblii Polonorum: historia Biblii w języku polskim” zaplanowana jest na 6 tomów: Tom I: Od początku do 1638 roku; Tom II: Od roku 1639 do 1800; Tom III: Od roku 1801 do 1900; Tom IV: Od roku 1901 do 1965; Tom V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015) (wyd. w 2015 r.); Tom VI: Od 1966 roku do dnia dzisiejszego.

Komplet przekładów rabina Izaaka Cylkowa

Zapraszamy na stronę zawierającą skany (2190 SKANÓW) wszystkich 13 tomów wydań Izaaka Cylkowa. Na stronie jest prezentowana całość wydań, czyli również przedmowy, odczyty, czy inne materiały. Zamieszczone skany posiadają rozdzielczość ok. 1800x1500 i większą, ale nie są równej jakości (jakość ich jest zależna od biblioteki lub osoby od której je nabywano), ale są wystarczającej jakości, aby być czytelnymi, zarówno w odniesieniu do tekstu polskiego, jak również hebrajskiego, komentarzy Cylkowa do tekstu Biblii oraz materiałów dodatkowych (przedmowy, odczyty itp.). Dodatkowo w tekstach udostępniono - polski tekst wszystkich przekładów I. Cylkowa. Tekst dostępny do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów.

Polskie przekłady Pisma Świętego

Publikowany tu artykuł pochodzi z 1960 r. i stanowi część "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, Poznań, 1960, s. 299-330. Praca O. Gustawa to niezwykle treściwe kompendium wiedzy o polskich przekładach Pisma Świętego i widać w niej biliotekarską pasję O. Gustawa: omówienia przekładów są uzupełnione bardzo obszerną i cenną bibliografią. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ks. dr T. Stolz: "[o. Gustaw] Był historykiem Kościoła. Był także archiwistą, gdyż w latach 1936-1950 pełnił funkcję generalnego archiwisty i bibliotekarza prowincji bernardynów polskich. Był również bibliografem. Nade wszystko był charyzmatycznym bibliotekarzem pełniącym w latach 1950-1976 funkcję Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [...] Był absolutnym pasjonatem swej bibliotekarskiej pracy."

17 czerwca 2015 r.Czytaj całość »

Wsp. polskie przekłady Pisma Świętego NT

Praca profesor Marii Kossowskiej "Współczesne polskie przekłady Pisma Świętego Nowego Testamentu (Uwagi o strukturze językowej)" to niezwykle wyczerpujące omówienie polskich przekładów biblijnych pierwszej połowy XX wieku. Autorka szczególnie skupia się na przekładzie Nowego Testamentu, dokonanym przez ks. Dąbrowskiego z Wulgaty, za cel swej pracy stawiając: "próbę odpowiedzi na pytania: 1) Jakie wartości reprezentuje przekład, który w tak krótkim czasie wchodzi w życie narodu w milionie egzemplarzy? 2) Czy i na jakich obiektywnych danych można utwierdzić przekonanie, że z tego przekładu przemawia ks. Wujek językiem unowocześnionym..." Praca niniejsza została zamieszczona w "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, Poznań, 1960, s. 741-825.

28 kwietnia 2015 r.Czytaj całość »